Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Baytarlıq təbabəti fakültəsinin V kurs tələbələri Sloveniyada praktika zamanı

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Baytarlıq təbabəti fakültəsinin V kurs tələbələri Sloveniyada praktika zamanı

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Baytarlıq təbabəti fakültəsinin V kurs tələbələri Sloveniyada praktika zamanıAzərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Baytarlıq təbabəti fakültəsinin V kurs tələbələri Sloveniyada praktika zamanıAzərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Baytarlıq təbabəti fakültəsinin V kurs tələbələri Sloveniyada praktika zamanıAzərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Baytarlıq təbabəti fakültəsinin V kurs tələbələri Sloveniyada praktika zamanıAzərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Baytarlıq təbabəti fakültəsinin V kurs tələbələri Sloveniyada praktika zamanı