TƏHSİL PROQRAMLARI (İXTİSASLARI)

BAKALAVRİAT PROQRAMLARI

Baytarlıq (azərbaycan, rus və ingilis dillərində)
Əczaçılıq (azərbaycan və rus dillərində)

MAGİSTRATURA PROQRAMLARI

Baytarlıq
Əczaçılıq

DOKTORANTURA VƏ DİSSERTANTURA PROQRAMLARI

Baytarlıq elmləri
Farmakologiya
Klinik farmakologiya
Dərmanların alınma texnologiyası
Əczaçılıq işinin təşkili
Əczaçılıq kimyası
Farmakoq­no­ziya