Əczaçılıq və baytarlıq-sanitariya ekspertizası kafedrası

Əczaçılıq və baytarlıq-sanitariya ekspertizası kafedrası
Bu kafedra ayrı-ayrı dövrlərdə müxtəlif adlarla fəaliyyət göstərmişdir. Bu kafedralarda ayrı-ayrı illərdə professor P.Y.Rostovtsev, dosentlər Q.K.Qənbəroğlu, X.İ.Rəhimzadə, V.Lipatov, professor D.V.Znamenski, dosentlər L.M.Çuvatin, M.A.Əliyev və İ.B.Abbasov, professorlar Ə.M.Xəlilov, R.B.Rüstəmov, Ə.A.Əsgərov, M.M.Əliyev, dosentlər S.M.Tağıyev, R.N.Allahverdiyev, A.Ə.Əliyev rəhbərlik etmişlər.

BSE kafedrası D.Bayramovun təşəbbüsü ilə yaranmışdır. Sonra kafedraya A.A.Tsion, Zoogigiyena kafedrasına isə N.B.Strejevski rəhbərlik etmişdir. Sonralar zoogigiyena fənni əvvəlcə mikrobiologiya, sonra isə epizoo¬tologiya kafedrasının tərkibində tədris edilmişdir. “BSE və parazitologiya” kafedrasına prof. Ə.M.Əhmədov rəhbərlik etmişdir.

1965-ci ildə yaradılan “Zoogigiyena, zoologiya və BSE” kafedrası qısa müddətdə elmi-pedaqoji kadrlarla, tədris və elmi baza ilə təmin edildi. 1965-ci ildən 2009-cu ilə qədər bu kafedraya professor Ə.A.Əsgərov rəhbərlik etmişdir. İlk dəfə olaraq kafedrada “Zoogigiyena” ixtisası üzrə yerli kadrların hesabına aspirantların hazırlanması həyata keçirilmişdir. Kafedranın əməkdaşları Azərbaycan şəraitində camış, qaramal, qoyun və quşlar üçün zoogigiyenik normaları və rejimini işləyib hazırlamışlar, respublikanın otlaq çəmənliklərini, su mənbələrini öyrənmək üçün sanitar-zoogigiyenik və təbiəti qorumaq üzrə sanballı tədqiqatlar aparmışlar. Professorlar Ə.A.Əsgərovun və M.M.Əliyevin rəhbərliyi ilə kafedranın əməkdaşları kənd təsərrüfatı heyvanlarının, quşların və ipək qurdunun bir sıra yoluxucu xəstəliklərinin öyrənilməsi, yeni dezinfeksiya vasitələrinin və dezinfeksiya rejiminin işlənməsi ilə məşgul olmuşlar.

Hazırda kafedraya rəhbərlik edən professor Mirzə Əliyevin bütün elmi-pedaqoji fəaliyyəti bu kafedra ilə bağlıdır. Onun 1971-ci ildə “Mikroiqlimin kəlçələrin bir sıra fizioloji göstəricilərinə təsiri” və 1993-cü ildə “Camışların bədən temperaturunun tənziminin fiziologiyası” mövzularında hazırladığı namizədlik və doktorluq dissertasiyaları, 260-dan çox dərc edilmiş elmi əsərləri ilə yanaşı baytarlıq sahəsi üzrə kadr hazırlığı sahəsində xidmətləri təqdirə layiqdir (onun rəhbərliyi ilə 4 nəfər fəlsəfə doktoru və 1 nəfər elmlər doktoru, оnlarla magistr dissertasiyalarını müdafiə etmiş və alimlik dərəcəsi almışlar). Hazırda alim 6 fəlsəfə doktoru və 2 elmlər doktoru dissertasiya mövzularına rəhbərlik edir. Eyni zamanda professor M.M.Əliyev onlarla dərslik monoqrafiya və dərs vəsaitlərinin müəllifidir.

2006-ci ildə “Baytarlıq əczaçılıgı” adı ilə yeni ixtisas açılmışdır ki, onun əsas fənləri bu kafedrada tədris olunur. Bu baxımdan ayrıca “Əczacılıq və morfologiya“ kafedrası yaradılmışdır ki, həmin kafedraya dosent A.Ə.Əliyev rəhbərlik etmişdir. 2009-cu ildən isə Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin qərarı ilə fakültədə “Əczaçılıq” ixtisası mütəxəssis hazırlığı aparılır. Bu ixtisasın tədris planı Azərbaycan Tibb Universitetinin əczaçılıq ixtisasının tədris planına tam uyğunlaşdırılmışdır.

Hazırda kafedrada müxtəlif növ heyvanların bir sıra morfo-fizioloji göstəricilərinin və xəstəliklərinin tədqiqi, onların məhsullarının baytar-sanitar ekspertizası və əczaçılıqda bəzi dərman vasitələrinin öyrənilməsi mövzusu üzrə tədqiqatlar aparılır.

Son illərdə kafedranın maddi-texniki bazası xeyli gücləndirilmiş, kafedra yeni müasir avadanlıqlar və cihazlarla kimyəvi reaktivlərlə, mikroskoplarla, notebook və fərdi kompyuterlərlə, proyektorlarla təhciz olunmuşdur. Laborotoriya və auditoriyalar yüksək səviyyədə təhciz olunub tədris prosesində istifadə olunur.

Kafedranın nəznində kifayət qədər auditoriya, laboratoriya, fəaliyyət göstərir. Kafedrada müasir avadanlıqlarla təhciz olunmuş baytar-sanitar ekspertizası, sanitariya və gigiyena, əczaçılıq kimyası toksikologiya, fiziologiya, zoologiya laboratoriyaları qurulmuşdur, kafedraya sürətli internet xətti çəkilmişdir.

Kafedrada tədris olunan fənlərin lazımi səviyyədə tədris edilməsi üçün kifayət qədər tədris və tədris-metodiki vəsaitlərdən və materiallardan istifadə olunur. Bu məqsədlə kafedranın əməkdaşları tərəfindən bütün fənlər üçün tədris proqramları hazırlanmış, xeyli miqdarda dərslik və dərs vəsaitləri, tədris-metodiki işləmələr, tövsiyyələr nəşr olunmuşdur.

Kafedranın beynələlxalq elmi və tədris əlaqələri mövcuddur. Professor M.M.Əliyevin, dosent A.Ə.Əliyevin, K.Q.Məmmədovanın, T.N.Əsgərovanın, Ə.H.Yolçuyevanın bir sıra elmi əsərləri ingilis, rus dillərində İtaliyada, Türkiyədə, Rusiyada, Gürcüstanda və digər xarici ölkələrdə nüfuzlu elmi jurnallarda nəşr olunub. Kafedranın əməkdaşları (professor M.M.Əliyev, dosent A.Ə.Əliyev, baş müəllimlər K.Q.Məmmədova, N.A.Tağıyeva, və başqaları) bir sıra beynəlxalq elmi lahiyələrin (“Erasmus” və “Mövlanə” proqramları üzrə və s.) iştirakçısı olmaqla, Türkiyənin Atatürk Universitetinin, Rumıniyanın Timoşoara Aqrar və baytarlıq təbabəti Universitetinin, Sloveniyanın Novoqoritsa Universitetinin alimləri ilə birgə elmi tədqiqatlar və araşdırmalar aparmışlar.

Kafedranın professor-müəllim heyəti- 1 nəfər biologiya elmləri doktoru, professor, 3 nəfər dosent, 9 nəfər baş müəllim, 8 nəfər isə assistentdən ibarətdir. O cümlədən 2 nəfər böyük laborant, 4 nəfər laborant, 1 operator, 1 nəfər isə preporator kimi tədrisə koməkçi heyət vardır.

KAFEDRA MÜDİRİ


Əliyev Mirzə Mikayıl oğlu
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

KAFEDRANIN HEYƏTİ


Rzayev Rza İsa oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Əliyev Akif Əsəd oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Bayramova Həqiqət Həmid qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Əliyev Oqtay Vəli oğlu
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Tağıyeva Nərmin Akif qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Tağızadə Aybəniz Türkan qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Məmmədova Gülçin Ramiq qızı
Dekan müavini,Aqrar elm.sah.üzrə fəl.dok.
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Əsgərova Turan Hamlet qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Atakişiyev Sakit Cəlil oğlu
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Məmmədzadə İlahəxanım Tofiq qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Behbudova Yeganə Xankişi qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Hüseynova Aytən Aydın qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Əsədova Lalə Xalis qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Məmmədova Küşvər Qalib qızı
PhD,Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Hüseynova Kəmalə Əflatun qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)İbrahimova Lalə Rafiq qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Əsgərli Ayşən Fəzail qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Cəfərova Şəhla Bayram qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Cəfərova Şəfiqə Cahangir qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Yolçuyeva Eminə Aqil qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Səfərova Könül Xaliq qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Tağıyeva Nərmin Akif qızı
Müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)